Sim Kép 2

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 07.8989.2255 2.300.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
2 09.8787.4411 3.400.000 Viettel Sim kép Đặt mua
3 07977.999.33 2.310.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
4 07.8585.6677 2.500.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
5 0981.72.7722 4.000.000 Viettel Sim kép Đặt mua
6 0765.59.5599 3.500.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
7 07.6868.1177 2.000.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
8 07.9779.9966 3.500.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
9 096.123.7722 4.000.000 Viettel Sim kép Đặt mua
10 0798.58.8855 3.500.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
11 0783.68.5588 2.000.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
12 07.9779.9955 2.310.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
13 07.8989.1122 2.050.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
14 07.9779.0099 2.250.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
15 07.6868.0077 2.500.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
16 0798.58.5588 2.250.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
17 098.979.4411 3.400.000 Viettel Sim kép Đặt mua
18 079.345.2299 2.100.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
19 0961.17.7722 4.000.000 Viettel Sim kép Đặt mua
20 07.8989.2233 2.050.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
21 096.123.2200 3.800.000 Viettel Sim kép Đặt mua
22 0961.60.6600 4.000.000 Viettel Sim kép Đặt mua
23 098.969.4411 3.400.000 Viettel Sim kép Đặt mua
24 07.9779.2299 2.600.000 Mobifone Sim kép Đặt mua