Sim Kép 2

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0961.07.0077 5.700.000 Viettel Sim kép Đặt mua
2 09.8118.0011 5.700.000 Viettel Sim kép Đặt mua
3 09.7117.9955 5.700.000 Viettel Sim kép Đặt mua
4 09.8118.0077 5.700.000 Viettel Sim kép Đặt mua
5 0971.51.11.55 5.700.000 Viettel Sim kép Đặt mua
6 0971.61.6611 6.400.000 Viettel Sim kép Đặt mua
7 097.123.9933 5.700.000 Viettel Sim kép Đặt mua
8 09.7117.0011 5.700.000 Viettel Sim kép Đặt mua
9 0703.97.7799 6.600.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
10 09.6161.0011 5.700.000 Viettel Sim kép Đặt mua
11 09.7171.6611 7.900.000 Viettel Sim kép Đặt mua
12 096.123.0011 5.700.000 Viettel Sim kép Đặt mua
13 096.123.0077 5.700.000 Viettel Sim kép Đặt mua
14 09.6116.0011 5.700.000 Viettel Sim kép Đặt mua
15 09.7117.8822 5.200.000 Viettel Sim kép Đặt mua
16 0898.87.3399 5.800.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
17 096.123.2277 5.700.000 Viettel Sim kép Đặt mua
18 09.6116.2277 5.700.000 Viettel Sim kép Đặt mua
19 097.123.9955 5.700.000 Viettel Sim kép Đặt mua
20 0961.01.0011 5.700.000 Viettel Sim kép Đặt mua
21 0789.86.6699 5.500.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
22 0798.00.22.00 5.450.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
23 0763.99.44.99 6.450.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
24 0907.56.1188 5.250.000 Mobifone Sim kép Đặt mua