Sim Kép 2

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0926.63.11.55 629.000 Vietnamobile Sim kép Đặt mua
2 0926.65.00.77 629.000 Vietnamobile Sim kép Đặt mua
3 0926.0000.55 6.650.000 Vietnamobile Sim kép Đặt mua
4 0926.00.22.00 5.150.000 Vietnamobile Sim kép Đặt mua
5 0926.0000.33 6.650.000 Vietnamobile Sim kép Đặt mua
6 0926.64.11.99 840.000 Vietnamobile Sim kép Đặt mua
7 0928.00.11.00 5.650.000 Vietnamobile Sim kép Đặt mua
8 0926.22.00.22 6.650.000 Vietnamobile Sim kép Đặt mua
9 0926.63.00.66 740.000 Vietnamobile Sim kép Đặt mua
10 0926.64.00.88 629.000 Vietnamobile Sim kép Đặt mua
11 0926.63.55.77 740.000 Vietnamobile Sim kép Đặt mua
12 0926.63.00.33 594.000 Vietnamobile Sim kép Đặt mua
13 0926.65.11.77 740.000 Vietnamobile Sim kép Đặt mua
14 0926.65.00.33 629.000 Vietnamobile Sim kép Đặt mua
15 0926.63.44.77 740.000 Vietnamobile Sim kép Đặt mua
16 0928.00.33.00 5.650.000 Vietnamobile Sim kép Đặt mua
17 0926.65.33.77 840.000 Vietnamobile Sim kép Đặt mua
18 0926.61.44.99 840.000 Vietnamobile Sim kép Đặt mua
19 0928.84.55.33 560.000 Vietnamobile Sim kép Đặt mua
20 0929.3333.99 78.500.000 Vietnamobile Sim kép Đặt mua
21 0925.42.00.22 1.086.500 Vietnamobile Sim kép Đặt mua
22 0922.47.77.55 2.834.000 Vietnamobile Sim kép Đặt mua
23 0926.85.3300 990.000 Vietnamobile Sim kép Đặt mua
24 0925.06.99.88 2.090.000 Vietnamobile Sim kép Đặt mua