Sim Kép 2

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 097.123.9933 5.700.000 Viettel Sim kép Đặt mua
2 09.7117.6600 4.000.000 Viettel Sim kép Đặt mua
3 097.123.6600 4.000.000 Viettel Sim kép Đặt mua
4 09.8787.4411 3.400.000 Viettel Sim kép Đặt mua
5 0961.01.0011 5.700.000 Viettel Sim kép Đặt mua
6 0971.42.2244 3.800.000 Viettel Sim kép Đặt mua
7 0981.72.7722 4.000.000 Viettel Sim kép Đặt mua
8 096.123.0011 5.700.000 Viettel Sim kép Đặt mua
9 09.7117.2200 3.800.000 Viettel Sim kép Đặt mua
10 09.6161.0011 5.700.000 Viettel Sim kép Đặt mua
11 098.123.7722 4.000.000 Viettel Sim kép Đặt mua
12 0961.27.77.22 4.000.000 Viettel Sim kép Đặt mua
13 0971.20.2200 3.800.000 Viettel Sim kép Đặt mua
14 09.7117.9955 5.700.000 Viettel Sim kép Đặt mua
15 0971.61.6611 6.400.000 Viettel Sim kép Đặt mua
16 0971.60.6600 4.000.000 Viettel Sim kép Đặt mua
17 09.8118.5522 4.000.000 Viettel Sim kép Đặt mua
18 0961.20.2200 3.800.000 Viettel Sim kép Đặt mua
19 0961.60.6600 4.000.000 Viettel Sim kép Đặt mua
20 09.7117.8822 5.200.000 Viettel Sim kép Đặt mua
21 098.979.4411 3.400.000 Viettel Sim kép Đặt mua
22 097.115.6655 4.500.000 Viettel Sim kép Đặt mua
23 09.6116.3322 4.000.000 Viettel Sim kép Đặt mua
24 09.6116.7722 4.000.000 Viettel Sim kép Đặt mua