Sim Kép 2

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0868.24.8844 390.000 Viettel Sim kép Đặt mua
2 0868.36.3355 390.000 Viettel Sim kép Đặt mua
3 0868.37.4488 390.000 Viettel Sim kép Đặt mua
4 0868.24.2255 390.000 Viettel Sim kép Đặt mua
5 0869.73.4466 390.000 Viettel Sim kép Đặt mua
6 0869.73.6633 390.000 Viettel Sim kép Đặt mua
7 0869.74.8855 390.000 Viettel Sim kép Đặt mua
8 0869.74.9966 390.000 Viettel Sim kép Đặt mua
9 0869.75.1188 390.000 Viettel Sim kép Đặt mua
10 0869.75.6655 390.000 Viettel Sim kép Đặt mua
11 0869.75.8833 390.000 Viettel Sim kép Đặt mua
12 0869.76.1188 390.000 Viettel Sim kép Đặt mua
13 0869.79.3355 390.000 Viettel Sim kép Đặt mua
14 0869.79.8822 390.000 Viettel Sim kép Đặt mua
15 0869.80.1155 390.000 Viettel Sim kép Đặt mua
16 0869.81.0022 390.000 Viettel Sim kép Đặt mua
17 0869.81.3366 390.000 Viettel Sim kép Đặt mua
18 0869.83.5533 390.000 Viettel Sim kép Đặt mua
19 0869.85.0066 390.000 Viettel Sim kép Đặt mua
20 0869.91.0066 390.000 Viettel Sim kép Đặt mua
21 0869.92.1122 390.000 Viettel Sim kép Đặt mua
22 0869.92.6633 390.000 Viettel Sim kép Đặt mua
23 0869.93.5522 390.000 Viettel Sim kép Đặt mua
24 0869.98.0011 390.000 Viettel Sim kép Đặt mua