Sim Kép 3

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0877.11.22.77 4.040.000 iTelecom Sim kép Đặt mua
2 0877.00.33.77 4.040.000 iTelecom Sim kép Đặt mua
3 0879.22.55.99 4.040.000 iTelecom Sim kép Đặt mua
4 0879.33.44.66 4.040.000 iTelecom Sim kép Đặt mua
5 0878.11.33.55 7.550.000 iTelecom Sim kép Đặt mua
6 0877.22.99.66 4.040.000 iTelecom Sim kép Đặt mua
7 0879.44.99.66 4.040.000 iTelecom Sim kép Đặt mua
8 0879.22.99.66 4.040.000 iTelecom Sim kép Đặt mua
9 0877.22.66.99 13.200.000 iTelecom Sim kép Đặt mua
10 0877.99.88.77 13.500.000 iTelecom Sim kép Đặt mua
11 0877.11.55.77 4.040.000 iTelecom Sim kép Đặt mua
12 0879.77.99.66 4.040.000 iTelecom Sim kép Đặt mua
13 0877.22.33.99 6.700.000 iTelecom Sim kép Đặt mua
14 0877.00.99.66 4.040.000 iTelecom Sim kép Đặt mua
15 0878.22.33.99 7.550.000 iTelecom Sim kép Đặt mua
16 0879.22.66.77 4.040.000 iTelecom Sim kép Đặt mua
17 0877.44.99.66 4.040.000 iTelecom Sim kép Đặt mua
18 0877.22.44.77 4.040.000 iTelecom Sim kép Đặt mua
19 0878.22.77.99 9.450.000 iTelecom Sim kép Đặt mua
20 0879.33.88.99 22.500.000 iTelecom Sim kép Đặt mua
21 0879.44.77.88 4.040.000 iTelecom Sim kép Đặt mua
22 0879.33.44.88 4.040.000 iTelecom Sim kép Đặt mua
23 0877.11.55.88 5.950.000 iTelecom Sim kép Đặt mua
24 0877.00.11.55 4.040.000 iTelecom Sim kép Đặt mua