Sim Kép 3

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0989.11.77.99 139.000.000 Viettel Sim kép Đặt mua
2 0968.11.77.88 45.000.000 Viettel Sim kép Đặt mua
3 0963.22.33.99 59.000.000 Viettel Sim kép Đặt mua
4 0989.33.55.77 139.000.000 Viettel Sim kép Đặt mua
5 0965.22.88.99 79.000.000 Viettel Sim kép Đặt mua
6 0961.11.77.99 68.000.000 Viettel Sim kép Đặt mua
7 0971.11.66.99 45.000.000 Viettel Sim kép Đặt mua
8 0986.22.33.88 99.000.000 Viettel Sim kép Đặt mua
9 0976.558899 93.000.000 Viettel Sim kép Đặt mua
10 0865.11.77.99 45.000.000 Viettel Sim kép Đặt mua
11 0865.22.77.99 45.000.000 Viettel Sim kép Đặt mua
12 0866.11.77.99 49.500.000 Viettel Sim kép Đặt mua
13 0961.33.44.55 99.500.000 Viettel Sim kép Đặt mua
14 0961.44.55.66 106.000.000 Viettel Sim kép Đặt mua
15 0868.33.44.55 54.500.000 Viettel Sim kép Đặt mua
16 0981.33.44.55 106.000.000 Viettel Sim kép Đặt mua
17 0869.88.77.99 25.000.000 Viettel Sim kép Đặt mua
18 0869.44.55.66 45.000.000 Viettel Sim kép Đặt mua
19 0869.66.77.99 45.000.000 Viettel Sim kép Đặt mua
20 0866.22.77.99 49.500.000 Viettel Sim kép Đặt mua
21 0865.55.77.99 45.000.000 Viettel Sim kép Đặt mua
22 0396.77.11.22 2.600.000 Viettel Sim kép Đặt mua
23 0397.55.66.33 3.000.000 Viettel Sim kép Đặt mua
24 0397.66.99.00 2.700.000 Viettel Sim kép Đặt mua