Sim Kép 3

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0989.11.77.99 139.000.000 Viettel Sim kép Đặt mua
2 079.444.1188 2.500.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
3 079.888.5522 3.500.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
4 0703.11.00.66 2.250.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
5 0793.88.33.00 2.500.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
6 079.888.5533 2.900.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
7 0703.33.44.00 2.050.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
8 0703.33.22.77 2.250.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
9 0784.33.77.22 2.250.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
10 0703.22.66.55 2.300.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
11 0786.77.66.00 2.500.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
12 0783.22.00.55 2.250.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
13 0783.22.11.77 2.500.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
14 0798.99.11.33 2.500.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
15 078.666.3344 2.300.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
16 0708.33.66.11 2.050.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
17 079.777.0055 2.900.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
18 0783.33.22.77 2.250.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
19 079.888.5500 4.000.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
20 0784.33.66.11 2.050.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
21 078.666.9922 2.500.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
22 0703.33.22.66 2.900.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
23 078.666.1100 2.500.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
24 0703.33.00.22 2.250.000 Mobifone Sim kép Đặt mua