Sim Kép 3

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0334.99.00.33 440.000 Viettel Sim kép Đặt mua
2 0334.99.22.00 440.000 Viettel Sim kép Đặt mua
3 0334.99.55.44 440.000 Viettel Sim kép Đặt mua
4 0334.88.22.00 440.000 Viettel Sim kép Đặt mua
5 0334.88.55.00 440.000 Viettel Sim kép Đặt mua
6 0334.88.77.11 440.000 Viettel Sim kép Đặt mua
7 0334.77.11.00 440.000 Viettel Sim kép Đặt mua
8 0334.77.11.44 440.000 Viettel Sim kép Đặt mua
9 0334.77.44.22 440.000 Viettel Sim kép Đặt mua
10 0334.77.55.22 440.000 Viettel Sim kép Đặt mua
11 0334.77.55.44 440.000 Viettel Sim kép Đặt mua
12 0334.66.22.00 440.000 Viettel Sim kép Đặt mua
13 0334.66.99.44 440.000 Viettel Sim kép Đặt mua
14 0334.00.66.44 440.000 Viettel Sim kép Đặt mua
15 0334.55.44.00 440.000 Viettel Sim kép Đặt mua
16 0334.22.66.44 440.000 Viettel Sim kép Đặt mua
17 0334.22.77.44 440.000 Viettel Sim kép Đặt mua
18 0334.22.99.44 440.000 Viettel Sim kép Đặt mua
19 0334.33.77.11 440.000 Viettel Sim kép Đặt mua
20 0778.55.66.00 734.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
21 0779.44.77.22 734.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
22 0768.44.00.33 734.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
23 0352.55.77.44 790.000 Viettel Sim kép Đặt mua
24 0349.22.55.44 790.000 Viettel Sim kép Đặt mua