Sim Năm Sinh 1998

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0798.99.1998 4.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
2 0889.04.05.98 910.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
3 0589.18.01.98 600.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
4 0589.26.11.98 600.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
5 0786.02.1998 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
6 0917.10.07.98 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
7 0764.68.1998 2.130.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
8 0973.03.02.98 1.680.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
9 0914.07.04.98 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
10 0962.08.05.98 1.680.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
11 0349.15.1998 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
12 0769.86.1998 2.130.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
13 0914.30.04.98 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
14 0916.17.05.98 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
15 0786.70.1998 1.180.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
16 0919.02.12.98 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
17 0963.04.11.98 1.680.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
18 0587.51.1998 810.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
19 0778.95.1998 2.130.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
20 0768.66.1998 2.130.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
21 0798.31.1998 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
22 0943.09.11.98 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
23 0916.21.02.98 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
24 0965.27.04.98 1.680.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
25 0987.24.06.98 1.680.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
26 0785.97.1998 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
27 0707.81.1998 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
28 0333.07.12.98 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
29 0765.61.1998 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
30 0336.15.12.98 1.100.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
31 0853.09.09.98 1.330.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
32 0846.02.06.98 770.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
33 0982.05.04.98 1.680.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
34 0797.71.1998 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
35 0707.85.1998 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
36 0944.26.08.98 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
37 0938.17.02.98 1.330.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
38 0962.06.04.98 1.680.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
39 0946.09.11.98 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
40 0962.04.02.98 1.680.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
41 0917.08.05.98 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
42 0908.26.05.98 2.050.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
43 0775.65.1998 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
44 07.9993.1998 2.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
45 0913.19.04.98 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
46 0949.06.07.98 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
47 0888.14.10.98 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
48 0784.34.1998 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
49 0944.09.11.98 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
50 0914.30.05.98 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
51 0777.81.1998 3.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
52 0704.41.1998 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
53 0963.04.12.98 1.680.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
54 0914.13.08.98 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
55 0762.15.1998 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
56 0914.28.04.98 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
57 077.5.02.1998 1.900.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
58 0786.67.1998 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
59 0946.09.07.98 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
60 0915.03.05.98 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua