Sim Năm Sinh 1999

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0913.121999 93.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
2 0799.60.1999 5.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
3 0766.9.4.1999 6.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
4 0774.8.3.1999 5.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
5 0768.8.3.1999 10.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
6 0787.88.1999 13.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
7 0896.711.999 13.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
8 0778.1.5.1999 11.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
9 0702.9.5.1999 7.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
10 0774.07.1999 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
11 0774.8.7.1999 5.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
12 0794.90.1999 5.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
13 0706.3.2.1999 6.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
14 0898.02.1999 9.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
15 09.31.03.1999 45.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
16 0787.901.999 7.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
17 0762.901.999 7.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
18 0896.70.1999 7.200.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
19 0702.811.999 10.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
20 0788.911.999 19.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
21 0706.4.1.1999 5.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
22 0706.311.999 6.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
23 0794.2.6.1999 5.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
24 0798.02.1999 6.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
25 0798.031.999 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
26 0794.2.7.1999 5.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
27 0795.411.999 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
28 0896.7.4.1999 8.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
29 0796.8.5.1999 7.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
30 0704.8.9.1999 6.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
31 0704.7.1.1999 5.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
32 0704.9.6.1999 5.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
33 0898.8.3.1999 14.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
34 0774.06.1999 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
35 0794.2.8.1999 5.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
36 0786.96.1999 16.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
37 0794.9.7.1999 6.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
38 0794.311.999 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
39 0789.50.1999 8.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
40 0774.8.6.1999 6.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
41 0706.33.1999 8.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
42 0786.87.1999 7.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
43 0898.05.1999 9.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
44 0898.03.1999 9.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
45 0777.8.2.1999 12.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
46 0786.9.2.1999 7.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
47 0774.05.1999 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
48 0782.88.1999 17.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
49 0896.7.2.1999 9.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
50 0896.04.1999 7.200.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
51 0777.8.5.1999 12.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
52 0779.8.9.1999 35.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
53 0778.101.999 11.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
54 0774.80.1999 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
55 0795.8.3.1999 7.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
56 0794.3.8.1999 6.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
57 0763.2.8.1999 7.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
58 0706.7.6.1999 7.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
59 0704.811.999 9.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
60 0793.95.1999 11.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1999 : 98688e1d40ea7d3de44dd4c4362e0942