Sim Năm Sinh 2000

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 079.444.2000 2.250.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
2 0797.552.000 1.100.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
3 07.999.22.000 4.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
4 0798.93.2000 2.050.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
5 0708.76.2000 2.050.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
6 0769.61.2000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
7 0798.35.2000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
8 0797.002.000 2.050.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
9 0786.70.2000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
10 0764.88.2000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
11 0785.96.2000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
12 0707.81.2000 3.300.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
13 0778.92.2000 2.050.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
14 0792.202.000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
15 0765.36.2000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
16 0786.282.000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
17 0797.59.2000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
18 0364.87.2000 1.680.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
19 0785.94.2000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
20 0779.13.2000 2.050.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
21 0707.86.2000 3.300.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
22 0764.61.2000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
23 0777.06.2000 4.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
24 0774.71.2000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
25 0703.66.2000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
26 0792.28.2000 1.860.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
27 0939.9.4.2000 1.980.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
28 0899.6.5.2000 2.700.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
29 0939.622.000 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
30 0907.3.8.2000 5.300.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
31 0702.822.000 1.180.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
32 089.8822.000 3.800.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
33 0706.3.2.2000 1.330.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
34 0768.8.3.2000 1.750.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
35 0798.09.2000 1.980.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
36 0896.7.2.2000 2.400.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
37 0939.6.5.2000 5.800.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
38 0932.8.4.2000 2.050.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
39 0932.8.6.2000 6.300.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
40 0939.8.5.2000 3.100.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
41 0899.6.6.2000 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
42 0939.5.4.2000 2.700.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
43 0907.3.2.2000 5.300.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
44 0939.5.1.2000 3.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
45 0909.1.7.2000 8.200.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
46 0939.2.9.2000 6.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
47 0939.7.7.2000 3.100.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
48 0907.1.3.2000 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
49 0899.6.7.2000 2.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
50 0939.4.1.2000 2.700.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
51 0939.3.4.2000 2.700.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
52 0939.3.1.2000 3.100.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
53 0911.68.2000 6.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
54 0829.02.2000 9.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
55 0858.71.2000 2.050.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
56 0829.01.2000 9.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
57 0853.69.2000 2.500.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
58 08.1980.2000 5.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
59 08.1973.2000 5.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
60 08.1981.2000 5.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2000 : f4233e1ce818506eacc0fdd818fc955d