Sim Năm Sinh 2004

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0707.85.2004 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
2 0778.98.2004 2.130.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
3 0949.89.2004 2.280.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
4 0385.35.2004 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
5 097.303.2004 2.800.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
6 0703.61.2004 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
7 0358.22.2004 2.130.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
8 0774.77.2004 2.130.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
9 0356.43.2004 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
10 0786.30.2004 1.180.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
11 0707.32.2004 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
12 0387.22.2004 2.130.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
13 0707.81.2004 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
14 0797.71.2004 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
15 093.656.2004 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
16 0399.31.2004 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
17 0764.13.2004 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
18 0785.29.2004 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
19 0765.32.2004 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
20 0708.89.2004 2.130.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
21 0393.31.2004 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
22 0357.26.2004 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
23 0769.76.2004 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
24 0707.88.2004 3.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
25 0365.46.2004 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
26 0566.43.2004 810.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
27 0777.95.2004 3.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
28 0778.72.2004 2.130.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
29 0785.99.2004 2.130.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
30 0786.68.2004 2.130.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
31 0836.72.2004 1.830.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
32 0352.44.2004 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
33 0365.65.2004 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
34 0583.45.2004 810.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
35 0764.98.2004 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
36 0333.28.2004 3.000.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
37 07.03.01.2004 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
38 0347.27.2004 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
39 0767.47.2004 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
40 0394.46.2004 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
41 0358.21.2004 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
42 0375.79.2004 2.130.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
43 0353.16.2004 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
44 093.21.4.2004 3.300.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
45 0949.39.2004 2.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
46 0353.61.2004 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
47 0584.86.2004 810.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
48 0366.48.2004 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
49 0773.98.2004 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
50 0352.06.2004 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
51 0985.69.2004 2.800.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
52 0799.97.2004 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
53 0367.52.2004 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
54 0949.43.2004 2.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
55 0798.77.2004 2.130.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
56 0765.81.2004 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
57 0777.63.2004 3.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
58 0398.19.2004 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
59 0785.95.2004 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
60 0793.78.2004 1.290.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2004 : 629ba2778563077a7be80219cc03a2e2