Sim Năm Sinh 2006

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0703.22.0606 1.090.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
2 0798.18.0606 1.190.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
3 0703.11.0606 990.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
4 0937.24.06.06 1.900.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
5 0798.35.2006 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
6 0857.13.08.06 770.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
7 0888.27.09.06 840.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
8 0365.86.2006 2.130.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
9 0824.141.006 700.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
10 0949.43.2006 2.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
11 0396.05.05.06 1.180.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
12 0354.34.2006 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
13 0777.02.04.06 4.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
14 0814.30.03.06 770.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
15 0707.33.2006 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
16 0707.89.2006 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
17 0888.13.12.06 840.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
18 0365.46.2006 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
19 0786.01.2006 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
20 0947.03.03.06 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
21 0853.09.09.06 980.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
22 0768.66.2006 2.130.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
23 0385.88.2006 2.130.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
24 0373.18.0606 980.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
25 0764.21.2006 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
26 0828.15.04.06 910.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
27 0853.07.07.06 980.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
28 0785.97.2006 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
29 0764.92.2006 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
30 0777.96.2006 3.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
31 0775.02.05.06 1.100.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
32 0396.38.2006 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
33 0707.86.2006 2.900.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
34 0785.94.2006 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
35 0777.02.06.06 2.280.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
36 0774.15.0606 980.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
37 0931.16.06.06 3.300.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
38 0566.36.2006 810.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
39 0372.79.2006 2.130.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
40 0777.15.2006 3.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
41 0888.09.12.06 840.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
42 0703.61.2006 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
43 0707.30.2006 1.180.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
44 0765.29.2006 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
45 0931.13.06.06 3.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
46 0769.60.2006 1.180.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
47 0344.47.2006 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
48 0773.05.02.06 1.100.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
49 0382.07.08.06 980.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
50 0777.06.11.06 1.980.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
51 0587.84.2006 810.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
52 0786.70.2006 1.180.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
53 0846.24.01.06 770.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
54 0797.71.2006 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
55 0359.78.2006 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
56 0703.69.2006 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
57 0583.32.2006 810.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
58 093.24.3.2006 3.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
59 0858.111.006 980.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
60 0888.05.03.06 980.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua