Sim Số Độc

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 09.1983.4078 6.390.000 Vinaphone Sim ông địa Đặt mua
2 0856.7777.49 959.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
3 0916.37.4078 959.000 Vinaphone Sim ông địa Đặt mua
4 0836.7777.49 959.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
5 0933.49.49.53 2.990.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
6 0937.11.77.49 699.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
7 0901.62.49.53 840.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
8 0908.6777.49 740.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
9 0931.28.49.53 1.140.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
10 0901.6777.49 699.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
11 0931.26.49.53 990.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
12 0933.42.49.53 840.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
13 0931.22.77.49 629.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
14 0908.61.4953 890.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
15 0937.66.4953 1.240.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
16 0937.49.49.53 2.990.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
17 0933.46.4953 1.140.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
18 0964.62.4953 1.340.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
19 0358.29.4953 769.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
20 0975.42.4953 1.340.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
21 0386.97.4953 1.260.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
22 0867.09.4953 1.260.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
23 0966.33.4078 8.050.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
24 0988.49.77.49 4.490.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua