Sim Số Độc

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 093.365.4078 125.000.000 Mobifone Sim ông địa Đặt mua
2 0777.774.078 85.600.000 Mobifone Sim ông địa Đặt mua
3 0815.124.078 49.500.000 Vinaphone Sim ông địa Đặt mua
4 07.7749.7749 46.500.000 Mobifone Sim taxi Đặt mua
5 07749.07749 44.500.000 Mobifone Sim taxi Đặt mua
6 0988.88.4953 36.100.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
7 034.365.4078 36.000.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
8 09.09.09.4078 35.000.000 Mobifone Sim ông địa Đặt mua
9 0988.13.49.53 34.200.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
10 0938.13.49.53 34.000.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
11 0968.77.49.53 33.200.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
12 0877.77.7749 31.300.000 iTelecom Sim đặc biệt Đặt mua
13 0777.77.4953 30.000.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
14 0911.22.4953 29.600.000 Vinaphone Sim đặc biệt Đặt mua
15 0868.68.4078 29.000.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
16 0788.884.078 28.900.000 Mobifone Sim ông địa Đặt mua
17 03.6666.4078 28.000.000 Viettel Sim ông địa Đặt mua
18 0971.13.49.53 26.600.000 Viettel Sim đặc biệt Đặt mua
19 0789.13.4953 26.500.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
20 0777.13.4953 26.400.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
21 0707.13.4953 26.400.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
22 093.777.4953 26.100.000 Mobifone Sim đặc biệt Đặt mua
23 0886.154.078 26.100.000 Vinaphone Sim ông địa Đặt mua
24 0934.56.4078 25.000.000 Mobifone Sim ông địa Đặt mua