Sim Số Đối

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0988.599995 83.000.000 Viettel Sim đối Đặt mua
2 0982.922229 68.000.000 Viettel Sim đối Đặt mua
3 0862.072.270 1.100.000 Viettel Sim đối Đặt mua
4 0862.320.023 1.750.000 Viettel Sim đối Đặt mua
5 0345.562.265 1.250.000 Viettel Sim đối Đặt mua
6 0366.704.407 980.000 Viettel Sim đối Đặt mua
7 0373.892.298 1.680.000 Viettel Sim đối Đặt mua
8 0867.913.319 1.750.000 Viettel Sim đối Đặt mua
9 0399.368.863 3.600.000 Viettel Sim đối Đặt mua
10 0988.029.920 3.900.000 Viettel Sim đối Đặt mua
11 0346.098.890 1.100.000 Viettel Sim đối Đặt mua
12 0986.704.407 2.800.000 Viettel Sim đối Đặt mua
13 0981.492.294 2.050.000 Viettel Sim đối Đặt mua
14 0961.065.560 2.050.000 Viettel Sim đối Đặt mua
15 0862.591.195 2.050.000 Viettel Sim đối Đặt mua
16 0866.142.241 1.100.000 Viettel Sim đối Đặt mua
17 0868.648.846 1.250.000 Viettel Sim đối Đặt mua
18 0862.609.906 1.750.000 Viettel Sim đối Đặt mua
19 0866.580.085 3.000.000 Viettel Sim đối Đặt mua
20 0372.258.852 1.900.000 Viettel Sim đối Đặt mua
21 0968.014.410 1.250.000 Viettel Sim đối Đặt mua
22 0971.945.549 1.680.000 Viettel Sim đối Đặt mua
23 0358.057.750 840.000 Viettel Sim đối Đặt mua
24 0867.728.827 980.000 Viettel Sim đối Đặt mua