Sim Tiến Đôi

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0347.24.25.26 5.800.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
2 0347.21.22.23 5.800.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
3 0347.22.23.24 5.800.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
4 0347.33.34.35 5.800.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
5 0338.42.43.44 479.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
6 0326.43.44.45 479.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
7 0327.42.43.44 479.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
8 0335.42.43.44 479.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
9 0348.22.23.24 479.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
10 0387.00.01.02 1.440.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
11 0367.32.33.34 390.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
12 0327.00.01.02 479.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
13 0353.00.01.02 390.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
14 0354.22.23.24 479.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
15 0334.00.01.02 479.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
16 0326.42.43.44 479.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
17 0332.43.44.45 479.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
18 0374.42.43.44 390.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
19 0362.42.43.44 479.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
20 0372.43.44.45 390.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
21 0387.42.43.44 390.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
22 0354.00.01.02 390.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
23 0356.52.53.54 479.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
24 0335.52.53.54 390.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua