Sim Tiến Đôi

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0961.41.42.43 15.000.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
2 0347.33.34.35 5.800.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
3 0347.24.25.26 5.800.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
4 0347.22.23.24 5.800.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
5 0347.21.22.23 5.800.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
6 0327.00.01.02 390.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
7 0387.42.43.44 390.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
8 0332.43.44.45 390.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
9 0362.42.43.44 390.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
10 0348.22.23.24 390.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
11 0326.42.43.44 390.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
12 0326.43.44.45 390.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
13 0359.52.53.54 390.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
14 0353.00.01.02 390.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
15 0387.00.01.02 390.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
16 0327.42.43.44 390.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
17 0356.52.53.54 390.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
18 0327.43.44.45 390.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
19 0367.32.33.34 390.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
20 0353.40.41.42 390.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
21 0354.00.01.02 390.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
22 0338.42.43.44 390.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
23 0354.22.23.24 390.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua
24 0359.43.44.45 390.000 Viettel Sim tiến lên đôi Đặt mua